орган

 • 1Органіст , Петтер Амундсен,Эрленд Лу (2014)
  От издателя:Ерленд Лу (нар. 1969 р.) — популярний норвезький письменник і драматург, чий авторський стиль легко впізнати: його характеризують як «фірмово наївний» 98 UAH

 • 2Організація праці менеджера. Навч. пос. (тв. пер.) , Колпаков В.М.
  Організація праці менеджера. Навч. пос.&40;тв. пер.&41 57 UAH

 • 3Організація торгівлі , Игорь Мищук,Виктор Ребицкий,Степан Рудницкий,Юрий Хомяк,Виктор Апопий (2017)
  У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних… 335 UAH

 • 4Організація готельного господарства (2012)
  У навчальному посібнику розкрито сутність процесів організації робіт і надання послуг в готельному господарстві. Розкрито такі змістові модулі, як історія розвитку світового готельного господарства… 264 UAH

 • 5Організація праці менеджера , Василий Данюк (2006)
  От издателя:У навчальному посібнику «Організація праці менеджера» розглядаються функції менеджера в організації, особливості його праці, на відміну від праці інших категорій персоналу; сутність і… 73 UAH

 • 6Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності , Светлана Галасюк,Сергей Нездойминов (2017)
  От издателя: Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація… 140 UAH

 • 7Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством. Монографія , Галина Астапова (2017)
  У монографії містяться результати досліджень розкриття сутності, закономірностей утворення та складових елементів організаційно-економічного механізму управління авіатранспортними підприємствами… 178 UAH

 • 8Органічна хімія (2018)
  Навчально-методичний посібник з органічної хімії призначений для підготовки та проведення лабораторних занять. Він складений відповідно до чинної навчальної програми з органічної хімії для студентів… 101 UAH

 • 9Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні: нормативна база, проблеми та шляхи їх вирішення. , Бринцев В.Д. (2003)
  400 стр. Робота є спробою дослідження одного з напрямків судової реформи - організаційного забезпечення діяльності судів. У першому розділі пропонується авторське бачення основних шляхів… 78 UAH

 • 10Організаційна поведінка , Валерия Савельева,Алексей Еськов,Валентина Вакуленко (2012)
  От издателя:У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи організаційної поведінки 147 UAH

 • 11Організація бухгалтерського обліку , Юхим Чацкис (2011)
  От издателя:У сучасних умовах якість управління значною мірою залежить від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, від повноти, обгрунтованості і достовірності інформації, що… 305 UAH

 • 12Організація і методика економічного аналізу , Татьяна Косова,Петр Сухарев,Лина Ващенко,Ирина Гречина,Наталья Деева (2017)
  От издателя:У навчальному посібнику висвітлюються організаційно-інформаційне забезпечення економічного аналізу, методика аналізу фінансових результатів, рентабельності, фінансового стану… 166 UAH

 • 13Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств , Мария Билык (2004)
  От издателя:Підручник розкриває організацію і методику аудиту та його особливості на сільськогосподарських підприємствах. У підручнику вперше основну увагу приділено методиці проведення аудиту, що… 70 UAH

 • 14Організування промислового виробництва (+ CD) , Йосиф Петрович (2009)
  От издателя:У підручнику розглянуто основи теорії і практики організування виробництва, типи і методи його виробничих процесів на промисловому підприємстві 101 UAH

 • 15Організація інформаційноконсультаційної діяльності. Підручник , Татьяна Ищенко,Юрий Палеха,Николай Безкровный,Михаил Кропивко (2015)
  У підручнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності в світі та особливості її становлення і функціонування в Україні 211 UAH

 • 16Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті , Леся Белинкина,Галина Гук,Оксана Корконишко (2015)
  У навчальному посібнику викладено основні напрями діяльності фельдшерсько-акушерського пункту й обсяг надання невідкладної медичної допомоги при захворюванняхвнутрішніх органів, хірургічній та… 86 UAH

 • 17Орган чувства , Юлия Поспелова (2005)
  Роман "Орган чувства" - о русской страсти и французском сексе. Местами это бурная и (или) смешная эротика. Париж, Москва, Петербург... Разные лица секса. Разная ментальность. Написано - подлинно и с… 470 руб

 • 18Орган i зац i я обслуговування в закладах ресторанного господарства , Виктор Архипов (2017)
  У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів та дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її… 235 UAH

 • 19Організація та планування діяльності туристичних підприємств , Марта Мальська,Ореста Бордун (2017)
  От издателя:У посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ» 186 UAH

 • 20Організація діловодства в судах України. Станом на 20. 04. 2012 р. (2012)
  От издателя:Організація діловодства в судах України. Станом на 20. 04. 2012 р 291 UAH